Правила и условия за ползване на oнлайн резервационна система www.tripto.bg:

tripto.bg - Онлайн резервационна система, предоставяща информация и възможност за извършване на резервации по електронен път. www.tripto.bg функционира под формата на уебсайт, представляващ онлайн платформа.
Условия – условия за използване на сайта tripto.bg и предлаганите в него услуги.
Резервация - резервация за настаняване в обект, предлагащ тази услуга според смисъла на закона.
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на www.tripto.bg според настоящите Правила и Условия .
Хотел – общодостъпна сграда за подслон, която осигурява срещу заплащане стаи за временно пребиваване и нощуване, според Закона за туризма, действащ на територията на Република България.
Хотелиер – упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелски обект или верига хотели.
Резервация „в реално време” или резервация на хотел със статус „Наличен” – резервация на реални свободни места в хотела.
Резервация „на база заявка” или резервация на хотел със статус „На заявка” – заявка за резервациза изискванията към местатая, подлежаща на допълнително потвърждение или отказ за настаняване от tripto.bg в рамките на 24 часа.

Общи условия за ползване на tripto.bg

 1. Онлайн резервационна система www.tripto.bg е създадена за Ваша лична и некомерсиална употреба. Съдържанието и информацията в него са собственост на „ВМП Травъл ООД“. Изключително правило е да не публикувате, копирате, разпространявате и продавате информация и снимков материал от сайтa www.tripto.bg без писменото съгласие на „ВМП Травъл ООД“, всяко нарушение е противозаконно.
 2. Потребителят се съгласява, че няма да изпраща, споделя или прехвърля съдържанието на www.tripto.bg на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да го използва с комерсиална цел.
 3. Потребителят се съгласява, че няма да извършва дейности, класифицирани като киберпрестъпления(използвайки устройства и/или модерни телекомуникационни мрежи като Интернет (чат, имейли, форуми и групи) и мобилни телефони (SMS/MMS). Не е позволена промяната, скриването или заличаването на обозначенията за авторско право.
 4. Потребителят е отговорен за всички щети и вреди, настъпили в резултат на нарушаване правата на собственост по време на използването на онлайн резервационна система www.tripto.bg.

Ограничена отговорност

Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това “ВМП Травъл ООД” не гарантира пълнотата и точността й и не поема отговорност към Потребителя или към трети страни за грешки или липси в този сайт. „ВМП Травъл ООД“ не гарантира, че работата на tripto.bg няма да бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали, достъпни от този сайт, имат вируси или други вредни компоненти.

Промяна на настоящите Правила и условия за ползване на tripto.bg

„ВМП Травъл ООД“ има право да променя правилата, условията и забележките на онлайн резервационната система по всяко време и без предупреждение.

Условия на резервиране:

 1. Всяка резервация „в реално време” или „на база заявка” се счита за закупуване на съответното настаняване. При потвърждаване на резервацията www.tripto.bg Потребителя ще получи потвърждение на резервацията по e-mail с номер на резервацията.
  Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и проследи съответствието на всички потвърдени по нея параметри.
 2. Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена/капарирана до 24 часа от потвърждението ѝ (размерът на депозита е посочен в конкретната резервация като процент от стойността на резервацията). Доплащане до 100% на капарирани резервации – определения брой дни преди датата на настаняване, посочени във всяка конкретна резервация. Изключения са резервациите с кратък срок до датата на настаняване, където се изисква 100% плащане. Пропускането на плащане/капариране в рамките на упоменатите срокове за всяка конкретна резервация се счита за отказ на Потребителя.
 3. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат по банков път по сметка на „ВМП Травъл ООД“, чрез ePay.bg и на каса на EasyPay в цялата страна.
 4. Резервации „в реално време” няма да се приемат за срок, по-малък от 24 часа преди датата на настаняване.
 5. Настаняването в хотела става с електронен Ваучер, издаден от системата tripto.bg и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, на чието име е направена резервацията.
 6. Промени и Анулации на резервации „в реално време” и „на база заявка” могат да бъдат правени според сроковете описани в “Промени и анулации” на всеки един хотел.
 7. След този срок резервацията се счита за консумирана и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и Хотела, за което „ВМП Травъл ООД“ не носи отговорност.
 8. При неспазване на условията за анулация, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и наложената глоба от Хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане.
 9. Всички цени обявени в сайта на tripto.bg, както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя са в лева и са крайни.
 10. “ВМП Травъл” не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел, от цените обявени в сайта на tripto.bg.
 11. Категоризация на предлаганите места за настаняване в tripto.bg е официалната такава, съобразно действащия Закон за Туризма и Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, и за реда за определяне на категория. Категоризацията има информационна цел и не е гаранция за поръчителство от страна на “ВМП Травъл”.
 12. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (има навършени 18 години).
 13. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони и e-mail могат да бъдат използвани от „ВМП Травъл“ при необходимост.

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА "ВМП Травъл ООД"Правила, условия и дефиниции, използвани от ВМП Травъл ООД в Онлайн резервационна система www.tripto.bg:

tripto.bg – Онлайн резервационна система, предоставяща информация и възможност за извършване на резервации по електронен път. www.tripto.bg функционира под формата на уебсайт, представляващ онлайн платформа.
ВМП Травъл ООД – обслужващ туроператор, притежаващ Удостоверение № РК-01-8126 от 29.03.2021г. за ТУРОПЕРАТОР.
Съгласно изискванията по чл.42 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора" със ЗК "ЛЕВ ИНС" АД, гр.София, 1700, бул. " Симеоновско шосе " № 67 А. Застрахователната полица е с номер № 13052410000237 от 02.04.2024г., валидна от 21.04.2023г. до 20.04.2025г. на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД , гр.София, 1700, бул. "Симеоновско шосе" № 67 А
Условия – условия за използване на сайта tripto.bg и предлаганите от него услуги
Резервация - резервация за настаняване в обект, предлагащ тази услуга според смисъла на закона.
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на tripto.bg според настоящите Правила и условия.
Хотел – общодостъпна сграда за подслон, която осигурява срещу заплащане стаи за временно пребиваване и нощуване, според Закона за туризма, действащ на територията на Република България.
Хотелиер – упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелски обект или група хотели.
Резервация в реално време или резервация на хотел със статус „Наличен” – резервация на реални свободни места в хотела.
Резервация на база заявка или резервация на хотел със статус „На Заявка” – заявка за резервация, подлежаща на допълнително потвърждение или отказ за настаняване от tripto.bg в рамките на 24 часа.

Общи условия за ползване на tripto.bg

1.Онлайн резервационна система www.tripto.bg е създадена за Ваша лична и некомерсиална употреба. Съдържанието и информацията в него са собственост на „ВМП Травъл ООД“. Изключително правило е да не публикувате, копирате, разпространявате и продавате информация и снимков материал от сайтa www.tripto.bg без писменото съгласие на „ВМП Травъл ООД“, всяко нарушение е противозаконно.
2.Потребителят се съгласява, че няма да изпраща, споделя или прехвърля съдържанието на www.tripto.bg на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да го използва с комерсиална цел.
3.Потребителят се съгласява, че няма да извършва дейности, класифицирани като киберпрестъпления(използвайки устройства и/или модерни телекомуникационни мрежи като Интернет (чат, имейли, форуми и групи) и мобилни телефони (SMS/MMS). Не е позволена промяната, скриването или заличаването на обозначенията за авторско право.
4. Потребителят е отговорен за всички щети и вреди, настъпили в резултат на нарушаване правата на собственост по време на използването на онлайн резервационна система www.tripto.bg.

Ограничена отговорност

Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това “ВМП Травъл ООД” не гарантира пълнотата и точността й и не поема отговорност към Потребителя или към трети страни за грешки или липси в този сайт. „ВМП Травъл ООД“ не гарантира, че работата на tripto.bg няма да бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали, достъпни от този сайт, имат вируси или други вредни компоненти.

Промяна на настоящите Правила и условия за ползване на tripto.bg

ВМП Травъл“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в уеб сайта www.tripto.bg.

Резервации и условия на резервиране:

Резервации:
1. Всяка резервация на услуга/хотел „в реално време” (със статус „Наличен”) или „на заявка”(със статус „На заявка”) ще бъде счетена за акт за закупуване на съответната услуга, обект на тази резервация. Не може да има договор между Потребителя и ВМП Травъл ООД преди системата tripto.bg да:
- изпрати номер на резервацията;
- изпрати потвърждение на резервацията по e-mail;
- получи плащането в пълен размер
Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и проследи съответствието на всички потвърдени по нея параметри.
2. Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена в срок определен в “Условия за плащане“ на всеки хотел, освен ако не е по ранни записвания или специална оферта, където сроковете за плащане са различни и са упоменати в www.tripto.bg .Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена/капарирана до 24 часа от потвърждението и (размерът на депозита е посочен в конкретната резервация. Доплащането до 100% на капарирани резервации се извършва до определения брой дни преди датата на настаняване, посочени във всяка конкретна резервация. За резервациите с кратък срок до датата на настаняване се изисква 100% плащане веднага след потвърждение на резервацията. Пропускането на плащане/капариране в рамките на упоменатите срокове за всяка конкретна резервация се счита за отказ на Потребителя.
3.Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат по банков път по сметка на „ВМП Травъл ООД“, чрез ePay.bg и на каса на EasyPay в цялата страна.
4. Резервации в реално време няма да бъдат приемани по малко от 24 часа преди датата на настаняване.
5. Настаняването в хотела става с електронен ваучер, издаден от системата www.tripto.bg и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Клиента, на чието име е направена резервацията.
6. ВМП Травъл“ си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ от хотела, да се извърши такова настаняване. В този случай „ВМП Травъл“ се задължава да предложи алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град/курорт без доплащане. Ако Потребителя, съответно Клиента на последния, откаже предложеното алтернативно настаняване, той може да се откаже от заявените услуги, без да дължи неустойки или обезщетение, като „ВМП Травъл“ му възстановява платените от него суми в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
7. Промени и Анулации на резервации без неустойка могат да бъдат правени според сроковете описани в “Условия за анулация” на всяка една услуга предлагана в www.tripto.bg.
8. След този срок резервацията се счита за консумирана и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и Хотела, за което ВМП Травъл ООД не носи отговорност.
9. При неспазване на „Условия за анулация“, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и наложената глоба от Хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане.
10. Всички цени обявени в сайта на tripto.bg, както и в e-mail съобщенията изпратени до Потребителя са в лева и са крайни.
11. ВМП Травъл“ не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел, от цените обявени в сайта на www.tripto.bg.
12. Категоризацията на предлаганите хотели в www.tripto.bg е официалната такава, обявена от хотелиерите съобразно действащия закон в държавата, в която се намира хотела. Тази категоризация е с информационна цел и не е гаранция за качеството на предоставяните от хотела услуги.
13. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не бъдат предявени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към ВМП Травъл писмено в срок от 14 дни от завръщането си на посоченият e-mail за контакт. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на Хотела, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към ВМП Травъл ООД. ВМП Травъл ООД се задължава да предостави предявените претенции на хотела в срок до един месец от датата на заминаване на Потребителя.
14. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години).
15. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от ВМП Травъл ООД при необходимост.