FAQ

Търсене на хотел

Цени на хотели

  • Цените на човек ли са или на цяла стая?
    Отговор: Всички цени са за помещение/стая за нощувка в български лева!

  • Включват ли се други такси и ДДС в цените?
    Отговор: Всички цени са с включен ДДС и курортна такса. Някои от хотелите не включват курортна такса и тя се заплаща на място, но това е изрично упоменато!

  • Има ли отстъпки за деца?

    Отговор: Във всички хотели има отстъпки за деца, в зависимост от възрастта на децата тя е различна. Tripto.bg калкулира отстъпката в общата цена, затова е необходима пълна и точна информация при попълването на данните при резервация!

Плащане

Потвърждение

Пристигане в хотел